MONEN UUDEN ÄÄRELLÄ (Suvi-Jaana Aho)

Ville Väyrynen
28.12.2021


Vuodenvaihde - katse hakee tulevia kiintopisteitä ja samalla ajatukset kertaavat menneitä tapahtumia. 

”Muuramessa on jälleen kaikki hyvin” otsikoi KSML 14.12.2021  

Tarvitsemme positiivista uutisointia mutta kuinka kattavasti tuo otsikko on totta tai kuinka pitkälle kantaa. 

Lukuisissa puheenvuoroissa on korostettu virheistä opiksi ottamista. Hallinnon tilaa tarkastelleen tilapäisen valiokunnan suosituksia on kiitettävästi ryhdytty toteuttamaan mutta opiksi ottamisen mahdollistava analyysi puuttuu.  

Elämme pitkittyvässä välitilassa. Tiedämme että operatiivisen johdon henkilövaihdokset ovat edessä: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, yrityskoordinaattori, varhaiskasvatusjohtaja.  

Hyvinvointialueiden muodostumisen myötä myllerrys kuntakentässä on historiallinen. Tulisi olla hyvässä iskussa ja aktiivisesti osallistua muutoksen tekemiseen. Vanhalla brändillä soitto on nostalgista fiilistelyä; tarvitaan uutta kokoonpanoa ja uusia biisejä - taitava jopa valovoimainen orkesterinjohtaja ei olisi pahitteeksi. 

Ratkaisevan tärkeää osaavien henkilöiden lisäksi on onnistunut strategia, jota ymmärretään käyttää toimintaa ohjaavana työkaluna: 

asetetaan tavoite ja mietitään konkreettiset keinot, joilla tavoite saavutetaan sekä mittarit, jotka kertovat, että tavoite on saavutettu.  

Kompastuimmeko siihen, ettei strategia peilautunut toteutukseen vaan jäi irralliseksi mietelausekokoelmaksi.  

 Uuden strategian työstäminen on Muuramessa käynnistymässä - Keski-Suomen strategia 2025-2050 on jo hyväksytty.  

 Maakunnan strategian teemat ja näkökulmat koostuvat asioista, jotka ovat Keski-Suomen toimijoille yhteisiä ja joiden edistämiseen tarvitaan maakunnallista yhteistyötä. Toteuttamiseen on haettava aivan uudenlaisella intensiteetillä tekemisen muotoja.  

Kuntien ja kaupunkien omien strategioiden on resurssiviisaasti kiinnityttävä paljon aikaisempaa vahvemmin maakunnalliseen.  

Sosiaali- ja terveys sekä pelastustoimi toteutetaan lakisääteisesti tulevaisuudessa yli kuntarajojen ja käpertyminen tarkastelemaan muita palveluita vain oman kunnan perspektiivistä on lyhytnäköistä ja johtaa sivuraiteelle. 

Keski-Suomen kunnat ovat hyvin erilaisia mutta omanapaisuuden sijasta yhteisen ymmärtäminen tulevaisuutta kestävästi rakentavaksi ja sen eteen ponnistelu on pitkällä tähtäimellä elinehto.  

Pulmia on ratkottava yritysten, järjestöjen, asukkaiden ja julkisten toimijoiden kesken. Onnistunut kaikkia hyödyttävä yhteistyö ja kumppanuus edellyttävät uudenlaista sitoutunutta asennetta ja ennen kaikkea tekoja.  

 Tekoja tarvitaan myös tulevan hyvinvointialueen käynnistämisessä. Äänestäminen on yksi konkreettinen teko, joka on mahdollista kaikille äänioikeutetuille. Ehdokkaan asiantuntijuudella on näissä vaaleissa erityistä merkitystä, jotta uuden rakentaminen perustuisi realistisesti kokonaisuuden ja toiminnan lainalaisuuksien hahmottamiseen.  

Protesti- tai puolueäänillä saati äänestämättä jättämisellä ei optimoida osaamista; voi kapsahtaa pahasti omaan nilkkaa.  

Monen uuden äärellä Keski-Suomen maakuntastrategiaa lainaten toivotan meille kaikille ”Oikeamielistä, uteliasta ja rohkeaa” tulevaa!  

Kuusitiellä 28.12.2021 Suvi-Jaana  

https://strategia.keskisuomi.fi/