Muurame hyvässä hengessä kohti tärkeitä vaaleja (Ville Väyrynen)

Ville Väyrynen
24.8.2021


Tuore valtuustokausi on Muuramessakin päässyt hyvään vauhtiin. Valtuusto järjestäytyi ja luottamuspaikat saatiin jaettua sopuisasti. Muuramen Kokoomus kasvatti näissä vaaleissa valtuustopaikkamääränsä kuudesta yhdeksään. Tämä tulos näkyi luonnollisesti myös paikkajaoissa. Saimme kunnanvaltuuston, elinvoiman ja kestävän kehityksen lautakunnan sekä Muuramen lämmön hallituksen puheenjohtajuudet, merkittäviä varapuheenjohtajuuksia sekä suuren määrän jäsenyyksiä eri toimielimissä. Omalle kohdalleni osui valtuuston puheenjohtajan rooli. Otan tehtävän suurena kunniana ja toivonkin omalta osaltani pystyväni viemään Muuramea hyvässä yhteishengessä kohti seuraavaa satavuotistaivaltaan.

Maanantaina 16.8 pidettiin tämän valtuustokauden järjestäytymiskokous hieman hankalista lähtökohdista. Edellisen kauden erikoinen loppunäytös jätti uudelle kokoonpanolle mm. edellistä tilinpäätöstä koskevia ratkaisuja pohdittavaksi. Lähtökohtaisesti uusi valtuusto joutui tilanteeseen, jossa vaani useampikin sudenkuoppa. Kaikki nämä vältettiin ja kokous saatiin käytyä erittäin hyvässä hengessä läpi. Kaiken kaikkiaan viime vuoden tyrskyt näyttäisivät hiljalleen tasaantuvan ja muuramelainen päätöksenteko on jälleen löytämässä positiivisen, tulevaisuuteen katsovan vireensä.

Tuleva kauden keskeiset hasteet ja keskustelun aiheet liittynevät perusopetuksen resursseihin, sote-palveluiden tulevaisuuteen, MAL-sopimuksen sovelluksiin sekä kevyenliikenteen yhteyksiin Jyväskylän suuntaan. Todennäköisesti näistä aiheista saadaan keskustelua aikaiseksi myös valtuustotasolla. Kiivastakaan debattia ei pidä pelätä, kunhan kiivastutaan asioille, ei ihmisille.

Kuntavaalien ja valtuustokauden aloitukseen jälkeen onkin aika siirtää katseet varsin kiireesti tammikuussa edessä oleviin aluevaaleihin. Tulevan sote-lakiuudistuksen ja vaalien myötä sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan kokonaisuudessaan siirtämään perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntien verotuloista poistuu huomattava osuus ja hyvinvointialueiden rahoitus tulee suoraan valtiolta. Tämän rahoituksen edelleen jakamisen ottaa vastuulleen tuleva maakuntavaltuusto. Uusien organisaatioiden, hallintorakenteiden ja toimintamallien rakentaminen tulee olemaan massiivinen ponnistus sekä virkamiehiltä että luottamushenkilöiltä.

Tulevaa mallia on puolustettu sillä, että näin koko ajan kasvavat terveydenhuollon kustannukset saadaan pois kuntien vastuulta. Vähemmän on huomioitu kolikon toinen puoli. Aiemmin sataprosenttisesti omista terveydenhuollon palveluistaan päättäneet kunnat luopuvat päätäntävallastaan kokonaisuudessaan maakunnan hyväksi. Kunnilta on siis poistumassa merkittävä osa heidän omia palveluitaan koskevaa vaikutusvaltaa. Tämä tosiasia nostaa tulevat aluevaalit erityisen tärkeäksi Muuramen kaltaisissa kunnissa, joissa realismia on yksittäisten tai korkeintaan muutamien ehdokkaiden läpimeno.

On erityisen tärkeää, että tulevissa aluevaltuustoissa istuu asialleen omistautuneita, osaavia ja ennen kaikkea motivoituneita päättäjiä.  Kuntavaaleja mainostettiin maamme tärkeimmiksi vaaleiksi. Uskaltaisin väittää aluevaaleja, etenkin avauskaudella vaadittava massiivinen uudelleenorganisointi huomioon ottaen, jopa edellisiä tärkeämmiksi. Kunnissa kannattaa herätä tähän todellisuuteen heti alkusyksystä ja paneutua ehdokasasetteluun sekä talvikauden äänestysinnon kasvattamiseen erityisellä huolella.