Myönteisen palautteen sekä oikea-aikaisten resurssien ja palveluiden jäljillä (Pirkko Hammarén)

Ville Väyrynen
5.6.2021


 

Monissa kunnissa on tehty viime vuosina erilaisia kuntalaisille suunnattuja hyvinvointikyselyjä. Näin on saatu paljon tarpeellista tietoa paitsi päättäjille myös kuntalaisille. Kyselyihin vastanneet ovat pääosin olleet tyytyväisiä elämäänsä, mutta erityisesti nuorista vastaajista ei monikaan ole kertonut saaneensa esim. myönteistä palautetta omista tekemisistään. Tämä on erittäin valitettavaa. 

Ajattelemme helposti, että kun jokin asia sujuu hyvin, mitäpä sitä nuorta suotta kehumaan. Jos taas toinen tekee meidän mielestämme jonkin asian väärin tai huonosti, ilkeä tai negatiivinen kommentti singahtaa heti. Usein tällainen viestintätapa kertoo enemmän palautteen antajan kyvystä antaa palautetta ja asettua palautteen saajan asemaan kuin välttämättä ollenkaan palautteen saajasta. 

Myönteinen palaute rakentaa lasten ja nuorten itsetuntoa. Kun on hyvä itsetunto, ei tarvitse painaa alas ja kiusata muita. Jatkuva kritiikki tai mitätöinti puolestaan latistaa aina, olipa kysymyksessä lapsi, nuori tai aikuinen.

Korona-aika on viimeistään nostanut esiin, miten huonosti osa lapsistamme ja nuoristamme voi. Viime aikoina keskustelun keskiössä on ollut nuorten väkivaltaisuus: jengiytyminen rikoksia tekeviksi ryhmiksi, kiusaaminen, yksinäisyys, syrjiminen ja syrjäytyminen. Myös huumeet sekä muut päihteet ovat jo pientenkin paikkakuntien ilmiöitä. Tältä kaikelta emme voi silmiämme ummistaa, ongelmat ovat kaikkialla läsnä. 

Lasten ja nuorten mielenterveys huolettaa asiantuntijoita ja nyt koronaoloissa korostuvat monet ongelmat. Vastuu ongelmiin puuttumisesta lankeaa aina aikuisille: vanhemmille, oppilashuollon edustajille, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille, opettajille, etsiville nuorisotyöntekijöille, jopa poliiseille ja kuntapäättäjille. Meidän tehtävänä on käydä oikea-aikaista resurssi- ja palveluntarjontakeskustelua ja olla lastemme ja nuortemme arjessa läsnä.

Koskelan surman kaltaiset yksittäistapaukset ovat aina vain jäävuoren huippu. Niiden alla piilee valtava määrä pahoinvointia, josta meidän kaikkien on syytä kantaa aitoa ja erittäin suurta huolta.

Me kuntavaaliehdokkaat ja tulevat kuntapäättäjät joudumme entistä enemmän miettimään kunnassamme tarjottavien palveluiden oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä. Erityisen tärkeää on pohtia sitä, kuinka matalalla kynnyksellä omassa kunnassa tarjotaan palveluita lapsille, nuorille, perheille, vammaisille, vanhuksille/senioreille - kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin. 

Kuntalaisten hyvinvointi on terveen Muuramen kunnan perusta. 

Muurame-hengessä ja yhteistyössä yli puoluerajojen - Muuramen kokoomuksen kuntavaaliehdokas 2021, 

 

Pirkko Hammarén

Opetusneuvos

#kuntavaalit2021

#muurame

#muuramenkokoomus

#kokoomus

#pirkonteesit

#lastenjanuortenpuolesta

#perheidenpuolesta

#senioreidenpuolesta

#vanhustenpuolesta

#vammaistenpuolesta

#oikeaaikaistenpalvelujenpuolesta