MIKSI EHDOLLE? MIKSI IHMEESSÄ KOKOOMUS? (Suvi-Jaana Aho)

Ville Väyrynen
27.5.2021


 

Kysymykset, joita esitän ajoittain itsekin. 

Aikoinaan lähdin kuntapolitiikkaan sitoutumattomana kokoomuksen listoilla. Suomalaisessa demokratiassa operoidaan monipuoluejärjestelmänä ja niin kunnallisvaalitkin pääosin järjestäytyvät. Perinteisesti vaalien jälkeen Muuramessa puoluepolitiikka on jäänyt taka-alalle ja toimintaa motivoinut vahvasti oman kunnan asioiden eteenpäin vieminen, joskus jopa valtakunnallisten puolueohjelmien vastaisesti. 

Mielestäni toimiva tapa hoitaa yhteisiä asioita kiteytyy motoksi: Nähdä lähelle – katsoa kauas. 

Akuuttitarve on tunnistettava ja siihen vastattava aikailematta mutta samalla pystyttävä ja osattava tarkastella vaikutuksia paljon laajemmin. Vaikutustenarviointi on tärkeää, jotta resurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Suunnitelmat, tavoitteet ja seuranta on oivallettava työtä tukevaksi perustaksi eikä hankaloittavaksi lisätehtäväksi. 

Ajatukselle jatkokaudesta valtuutettuna antoi kimmokkeen työskentely Muuramen kunnan hallintoa tarkastelleen tilapäisen valiokunnan sihteerinä. Kunta- ja hallintolain pääkohdat sekä kunnan hallintosääntö tulivat tutuiksi. Valiokunta antoi 21 toimenpidesuositusta hyvän hallinnon kehittämiseksi Muuramen kunnan organisaatiossa. 

Lakeja en arvaa kehua osaavani ulkoa, mutta kunnan vahvuudet, kehittämiskohteet ja päätöksentekoprosessit voin sanoa tuntevani. Suositusten tavoitteena on selkeä toimintakulttuurin muutos, joka käynnistyy toden teolla uudella vaalikaudella ja tuohon työhön minulla on osaamista ja kiinnostusta. 

Kuntaa kehitetään myös valtuustoaloitteiden kautta. Olen laatinut seuraavat aloitteet, jotka on jätetty valtuustolle useamman valtuutetun allekirjoittamana ja puoluelinjat ylittäen. 

1. Ministeriöiden ja THL:n yhdessä laatiman lapsivaikutusten arvion käyttöönotto 

2. Muuramen kunnalle lakisääteinen koulutussuunnitelma turvaamaan osaamista 

3. Kestävän kehityksen vahvistaminen Sitoutus2050 hankkeen avulla 

4. Henkilöstövoimavarojen arviointi KT:n ohjeistuksen mukaisesti osaksi kehittämistä 

5. Ulkopuolisen asiantuntijan laatima tasapuolinen tilanneanalyysi päätöksentekoprosesseista, jotta toiminta ei jatkossa kriisiydy 

6. Muuramen jokialueen pitkäjänteinen kehittäminen luontoarvot ja elämyksellisyys huomioiden 

7. Kunta kuntoon -kampanjalla elinympäristön siisteyden ja viihtyisyyden lisääminen kuntalaisten osallisuutta vahvistaen. 

Kaikki nuo strategian mukaista pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä. Lapsivaikutusten arviointi on edennyt osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa mutta yhtään arviota ei ole vielä tehty. 

Muut ovat jonkinasteisessa valmistelussa ja siksi tuntuu, että työ on pahasti kesken. 

Toki on luotettava asioiden etenemiseen myös ilman omaa osuutta ja siksi vaaleissa voi käydä minun kohdallani vain hyvin: saan jatkopestin ja olen heti kärryillä missä mennään ja työhön valmiina tai vapaa-aikaani vapautuu muulle mikä kiistatta sangen houkutteleva vaihtoehto. 

Puolueiden kuntavaaliohjelmista ei löydy isoja eroja. 

Kaikkea hyvää luvataan ja siksi kysymys äänestyspäätöstä tehdessä ennemmin kenen toimintatapaan voi luottaa. Onko näyttöjä rakentavasta onnistuneesta yhteistyöstä. 

Olen ehdokas, joka on paneutunut eri-ikäisten yhteistä huolenpitoa tarvitsevien asioihin ja tuonut niitä perustellen ja ratkaisukeskeisesti esiin. 

Olen osa Muuramen kunnan työyhteisöä ja ymmärrän motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilöstön ratkaisevan merkityksen palveluorganisaation tuloksessa. 

Olen visionääri, jolla on realismin tajua ja taitoa yhdessä käynnistää pitkänkin kantaman projekteja ulkopuolista apua hyödyntäen ja verkostoituen. 

Tällä hetkellä olen hyvin sinut kokoomuksen isojen linjojen kanssa: 

Uskon yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Heikoimmista pidetään huolta. 

· SOTE- kaavaillun kaltaisena lisää byrokratiaa ja menoja 

· Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ei ratkaise osaamisen vajetta eikä syrjäytymistä. Lisäresurssit oikea-aikaiseen tukeen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 

· Terapiatakuu katkaisemaan rajusti kasvavaa mielenterveysongelmaa 

· Hyvinvointivaltio rahoitetaan verotuloilla ei lainoittamalla 

· Työllisyyttä vahvistetaan kaiken kokoisten yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla 

· Tulevaisuus tehdään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiosektoria tukemalla ei leikkaamalla 

· EU turvaa tasapainoa ja maailman rauhaa epätäydellisenäkin 

Kyllä minä tunnustan sinistä väriä ja sydän on oikealla vaalisloganin sanoin. 

Minua saa äänestää siksi että olen kokoomuslainen mutta myös siitä huolimatta - kunnallisvaaleissa ei kannata kompastua puolueeseen. Muuramelaisten asioita on tavoitteeni edistää parhaalla mahdollisella tavalla sujuvaa yhteistyötä tehden eri puoluetaustaisten valtuutettujen kanssa ja tästä minulla on runsaasti kokemusta kuluneelta vaalikaudelta. 

Toimiva ja toista kunnioittava vuorovaikutus ei synnytä ristiriitoja vaan ratkaisee niitä. 

KOKOOMUS – yhdistäviä tekijöitä Muuramen kunnallispolitiikkaan. 

Kuusitiellä 21.5.2021 Suvi-Jaana