Poliittinen päätöksenteko Muuramessa? (Arto Rajala)

Ville Väyrynen
16.5.2021


Kysymysmerkin avulla avaan omia ajatuksiani yhteisten asioiden hoitamisessa Muuramen hyväksi.

Olen vuodesta 2001 lähtien ollut mukana Muuramen kunnallispolitiikassa kunnanvaltuutetun ominaisuudessa. Aikaan sisältyy kuntamme eri luottamustoimia siten, että viimeiset kahdeksan vuotta olen ollut kunnanvaltuutetun lisäksi myös kunnanhallituksen jäsen. Minulla on myös muita kuin kunnallisia luottamustehtäviä.

Olen siirtynyt eläkkeelle komisarion virasta vuonna 2018. Sitä ennen ehdin toimia poliisiorganisaation eri johtotehtävissä yhteensä 42 vuotta. On siten täysin ymmärrettävää, että päätöksentekooni vaikuttaa saamani poliisin koulutus ja kokemus. On toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen. On kunnioitettava perusoikeuksia ja päätöksiä tehtäessä valittava vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää edellä mainittujen arvojen toteutumista. 

Tämän ohjenuoran mukaisesti minun on ollut helppo olla päättämässä kuntamme asioita. Minulla on aina ollut oma mielipiteeni; en ole äänestänyt ”tyhjää” eikä mielipidettäni ole ollut ohjaamassa joku yläpuolelta tuleva poliittinen ohjaus. 

Mielipiteeni on, että kun kunnallisessa päätöksenteossa on tehty demokraattinen päätös, niin pulinat pois ja eteenpäin kohti uusia ”haasteita”. Näin Muuramessa on pääsääntöisesti toimittu ja tulokset puhukoon puolestaan. Näin tulee olla myös jatkossa.

Lopuksi haluan kiittää niitä Muuramen kunnan virkamiehiä, jotka jo vuosien ajan ovat tuoneet päätöksentekoa varten hyvin valmisteltuja esityksiä kaiken kiireen keskellä. Heidän kanssaan on ollut helppo toimia. Toki viimeaikaiset tapahtumat henkilövaihdoksineen ovat kuormittaneet heitä kohtuuttomasti ja mahdollisesti tuleva SOTE-uudistus maakuntahallintoineen tulee antamaan lisää haasteita. Tästä eteenpäin ja aika kultaa muistot.

Mottoni olkoon: Vakaalla taloudenhoidolla turvaamme hyvän palvelutason

säilymisen kaikille ikäryhmille

 

Muuramessa 16.5.

Arto Rajala