MUURAMEN KOKOOMUS VALMIINA VAALEIHIN 

Jani Kylmälahti
13.5.2021

MUURAMEN KOKOOMUS VALMIINA VAALEIHIN        

 

Kuntavaaleihin on kaksi ja puoli kuukautta aikaa. Ehdokaslistat alkavat olla muutamia täydennyksiä vaille valmiita ja kampanjat heräilevät uudestaan eloon kahden kuukauden lykkäyksen suoman pienen välirauhan jälkeen. Kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa emmekä näe merkkejä näiden höllentymisestä lähitulevaisuudessa. Onkin melko todennäköistä, että koko kampanjan aikana ei tulla näkemään perinteisiä vaalitilaisuuksia telttoineen tai toritapahtumineen. Niinpä varaudumme myös Muuramen Kokoomuksessa siihen, että koko kampanja tullaan käymään sähköisessä ympäristössä verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja jossain määrin lehtien mielipidepalstoilla. Pyrimme tuomaan teemamme, arvomme, avauksemme sekä etenkin ehdokkaamme esille tihenevään tahtiin sekä Facebookissa että verkkosivuillemme.

Muuramen Kokoomus aloittaa tällä kirjoitukselle ehdokasblogit, joita tulee ilmestymään useamman kerran viikossa ehdokkaidemme kirjoittamani.  Kirjoituksissaan he tulevat käymään läpi itseään lähellä olevia aiheita kuntaan, kuntapolitiikkaan tai omaan elämäänsä liittyen. Jos tilaa jää, niin aika ajoin julkaisemme myös tämän kaltaisia paikallisjärjestön kirjoituksia. 

Muuramen Kokoomus lähtee kuntavaaleihin neljällä selkeällä teemalla: Talous, Terveys, Turvallisuus ja Työ. Haluamme Muuramen olevan jatkossakin yrittäjämyönteinen kunta, joka ymmärtää paikallisen yrittämisen, työn ja etenkin työllistämisen merkityksen seutukunnalliselle elinvoimalle. Työllisyyden ja talouden on oltava kunnoissa, jotta voimme pitää huolta myös kahdesta jäljelle jäävästä teemastamme. Kuntalainen ansaitsee turvallisen asuinympäristön. Pelastuspalvelun tulee olla saatavilla, liikennejärjestelyt kevyenliikenteen väyliä myöten on oltava turvallista liikkumista ja etenkin koulutietä tukevia. Koulutuksesta kaikilla asteilla tulee pitää huolta. Muuramen perus- ja lukio-opetuksen sekä varhaiskasvatuksen täytyy olla laadukasta, jotta voimme olla siitä aidosti ylpeitä ja jopa houkutella asukkaiksi työssäkäyviä lapsiperheitä. 

Terveys itsessään tuo turvallisuuden tunnetta. Muurame on perinteisesti suoriutunut esimerkillisesti terveydenhuollon palvelutuotannostaan. Nyt meillä onkin yhteinen huoli mahdollisesta palvelutason laskusta tulevan soteratkaisun myötä. Muuramen täytyykin näyttäytyä houkuttelevana toimipisteenä myös maakunnan suuntaan siinä vaiheessa, kun alueellista palveluverkkoa aletaan rakentaa. Siksi nyt on erityisen tärkeää pitää tämän hetken laadusta ja saatavuudesta huolta.

Muuramen Kokoomuksella on hyvin selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan kuntaamme tulisi muokata, jotta pysymme itsenäisenä ja elinvoimaisena myös seuraavat sata vuotta. Yksin emme kuitenkaan ihmeisiin pysty. Sitoudummekin jatkamaan myös tulevalla valtuustokaudella tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä muiden valtuustoryhmien kanssa, jotta saamme kaikille yhteisen, yhtenäisen ja etenkin tasa-arvoisen suunnan kotikunnallemme Muuramelle, Keski-Suomen helmelle.

 

28.3.2021 Muuramen Kokoomus ry