MATKAN VARREN MIETTEITÄ MUURAMESTA (Suvi-Jaana Aho)

Jani Kylmälahti
13.5.2021


MATKAN VARREN MIETTEITÄ MUURAMESTA 

Tulin valituksi Muuramen kunnanvaltuustoon ensimmäisen kerran vuonna 1989.  Kunnan palveluksessa varhaiskasvatuksen opettajana olen toiminut vuodesta 1984. Näkymä tähän kuntaan on siis pitkältä ajalta; asukkaana, luottamushenkilönä ja työntekijänä.

Muistan nuo ensimmäiset 1980 alkaneet vuosikymmenet kaikin puolin kukoistavina, jolloin kuntaa kehitettiin rohkealla otteella ja henkilöstö oli vahvasti mukana rakentamassa sitä kuuluisaa Muurame-henkeä. Edustipa kuntaa luottamustehtävästä tai ammatista käsin saattoi aina olla tuomassa terveisiä vireästä ja edistyksellisestä organisaatiosta. 

Olisi laajemman analyysin paikka missä kohtaa heikot signaalit muutoksesta alkoivat vahvistua ja etenkin henkilöstön edustajana alkoi törmätä tilanteisiin, joissa edustamani työnantaja ei enää ollutkaan suunnannäyttäjä vaan jäämässä toisten vauhdista keskikastiin – eihän sekään huono ole mutta selkeää pudotusta. 

Kunnan vahvuudet luonnon, sijainnin tai positiivisen ikärakenteen suhteen eivät olleet muuttuneet mutta jokin oli ratkaisevasti yhdessä tekemisessä muuttunut.

Muurame-henkeen vannottiin edelleen mutta se ei enää kummunnut samanlaisesta yhteisestä toiminnasta vaan jäi usein - liian usein - sanojen tasolle. Toimintakulttuuri ei uudistunut siinä tahdissa miten paineet organisaatiota kohtaan kasvoivat ja yritykset vastata vanhoilla konsteilla uusiin haasteisiin alkoi tuottaa pettymyksiä ja epäluottamusta. Asioita alkoi jäädä rästiin. 

Tehtiin toimintaympäristön ansiosta positiivista tulosta ja toki päätöksenteossa oikeita ratkaisujakin mutta kunnan asukasluvun kasvaessa vaadittavaan palveluorganisaation resurssitarpeeseen ei ehken osattu vastata oikein, oikea-aikaisesti tai riittävästi.  

Lehdistötiedote 31.01.2017Muuramen valtuusto on hyväksynyt luottamuselinten uuden organisaatiomallin. Malli otetaan käyttöön 1.6.2017, jolloin myös alkaa uusi valtuustokausi. Uudistuksen taustalla on viime syksynä valmistunut Muuramen kunnan uusi strategia.

”Organisaatiouudistuksen tarve on lähtenyt ennen kaikkea muutoksista kunnan toimintaympäristössä. Uusi kuntalaki korostaa kunnanhallituksen asemaa kunnan johtamisessa ja samaan aikaan sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan perinteisestä toimialasta on siirtymässä pois merkittävä osa kunnan toiminnoista. Muuramen kunta on jo aloittanut varautumisen sote-uudistukseen perustamalla Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen, joka vastaa kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista”, taustoittaa hallintojohtaja Sami Niemi.

Valtuusto hyväksyi viime syksynä kunnan uuden strategian, jonka painopistealueina ovat Elinvoima ja kestävä kasvu sekä Palvelut ja hyvinvointi. ”Organisaatiomalli on strategialähtöinen, ja se tukee vahvasti strategian tavoitteiden toteuttamista. Uutta organisaatiota on rakennettu siitä lähtökohdasta, että toteutuupa sote- ja maakuntauudistus tai ei, niin organisaatiorakenne sopii Muuramen kunnan tulevaan toimintaan", hallintojohtaja toteaa. 

Olemme nyt eläneet tuota organisaatiouudistusta valtuustokauden verran ja ajautuneet tilanteeseen, jota voisi kuvailla kriisiksi - kaikki ovat enemmän tai vähemmän hämmentyneinä ja epäuskoisina. Rivivaltuutettuna teen havaintoja piirin ulkokehältä mutta varmasti joku aivan ulkopuolinen perehtyessään osaisi analysoida parhaiten mistä tässä nyt oikein on kysymys. 

Syy ei löydy yhdestä ainoasta suunnasta – tässä on kyse asioiden summautumisesta.    

On rehellisen tilinteon aika; reflektio menneestä, arvio nykyisestä ja vahva visio tulevasta. 

                                                                                 Muuramessa 30.3.2021   Suvi-Jaana