Kohti avoimempaa päätöksentekokulttuuria Muurame-hengessä (Tommi Pesonen)

Jani Kylmälahti
13.5.2021


Kohti avoimempaa päätöksentekokulttuuria Muurame-hengessä

 

Symbolinen Muurame-henki on tärkeä ja se kytkeytyy keskeisesti kunnan yrittäjäkeskeisyysimagoon. Tarvitaan tiivistä ja toimivaa yhteistyötä kuntalaisten, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja elinkeinoelämän kanssa. Tämä takaa myös sen, että Muurame säilyy itsenäisenä kuntana myös tulevaisuudessa. Tulee edistää avoimempaa ja vuorovaikutteisempaa keskustelukulttuuria, jossa puhalletaan yhteen hiileen. Surukseni olen huomannut, että kuluneella valtuustokaudella Muurame-henki on ollut todella koetuksella. Tilinpäätöskäsittely ja tilapäisten valiokuntien asettaminen ovat viime aikojen näkyvimpiä esimerkkejä. 

Toivoisin, että keskustelusta poistuisi henkilöihin tai puolueeseen kohdistuva herjaaminen. Julkinen riitely tai luottamuspula eivät voi olla vaikuttamatta kunnan imagoon ja viranhaltijoiden jaksamiseen työpaineessa. Kunnan avainhenkilöitä onkin hakeutunut toisen työnantajan palvelukseen. Valtuutettuna on tehtävä töitä muuramelaisten parhaaksi ja toimivamman vuoropuhelun rakentamiseksi. Positiivinen imago takaa sen, että Muurameen tullaan asumaan ja työskentelemään sekä Muurame on myös yritysten näkökulmasta kunta, jonne kannattaa investoida. 

Muuramen päätöksentekokulttuuri vaatii tekoja, jotta se olisi läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa. Kuntalaisella on oltava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseä koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Päätöksentekoon liittyvä tieto on tuotava julkiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta luottamushenkilöllä tai kuntalaisella on niistä tieto. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä, joita voivat esim. olla osallistuva budjetointi, avoin palautejärjestelmä ja säännöllinen vuoropuhelu kuntalaisten, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Merkittävistä päätettävistä asioista tulee järjestää tilaisuus verkossa, jossa kuntalaiset voivat ottaa siihen kantaa. Näitä voi olla, esim. sote-palvelut, perusopetukseen liittyvät asiat, yleis- tai asemakaavat sekä yleistä mielenkiintoa herättävät asiat.

 

16.4.2021 Tommi Pesonen