On hienoa, että kunnassa satsataan lapsiin. Vai satsataanko? (Marja Raiskinmäki)

Jani Kylmälahti
13.5.2021


Muurame investoi uusiin koulurakennuksiin ja luo upeita puitteita eri puolille kuntaa koulunkäyntiä varten. On hienoa, että kunnassa satsataan lapsiin. Vai satsataanko? Tähän ei ole aivan yksinkertaista vastausta. Seinät eivät takaa laatua, ne eivät opeta, ne eivät huomioi lapsen yksilöllisiä tarpeita. Ne luovat puitteet opettamiselle ja toki tärkeää on, että meillä on terveet, monipuolisen opetuksen mahdollistavat tilat. 

Seinien sisällä ovat ne tärkeimmät - oppilaat, joille tulee taata turvallinen, laadukas opetus ja hyvä tulevaisuus. Oppilaat ovat alakoulussa kuusi vuotta, yläkoulussa kolme vuotta ja sen jälkeen heillä on edessä oman kiinnostuksen mukaan jatko-opinnot. Peruskoulussa vietetyt yhdeksän vuotta ovat merkittävät vuodet, joiden aikana heille taataan hyvä perusopetus ja hyvät eväät elämään. Jos näin ei tapahdu, siitä maksaa yhteiskunta ja erityisesti kärsii tuo nuori, joka joutui odottamaan vuoroaan tai tutkimuksiaan tai mitä tahansa tarvitsemaansa apua ja tukea, jota hän olisi tarvinnut pikimmiten.

Muuramen tilinpäätös vuodelta 2020 on riemastuttava: 5,5 miljoonaa euroa ylijäämää. Tähän löytyy selitystä mm. koronasta ja valtion runsaasta, jopa huolestuttavasta, velan otosta mutta yhtä kaikki reipasta plussaa edelliseltä vuodelta. Ymmärrän, että potista on syytä laittaa rahaa sukan varteen pahojen päivien varalle ja niihin investointeihin. Sitä en ymmärrä, että tästä potista ei voida osoittaa siivua lapsiin. Tuon peruskoulun yhdeksän vuoden ajan meillä on mahdollisuus panostaa jokaiseen lapseen ja antaa jokaiselle heistä mahdollisimman paras tulevaisuus. On tavattoman ikävä ajatus, että tämä ei ole jokaisen ikäluokan kohdalla itsestäänselvyys. Ei ole reilua siirtää apua ja tukea vuosien päähän. Resurssi kohtaa heidät tällä tavoin liian myöhään.

Muuramessa yksi valtuustoon nähden sitova tavoite on, että oppilasryhmän koko olisi alle 19,5 oppilasta. Vuotta aiemmin sama tavoite oli 18,5 oppilasta. Todelliset yleisopetuksen ryhmäkoot ovat esimerkiksi Mäkelänmäellä alkuopetusta ja yhtä luokkaa lukuun ottamatta 22-25 oppilasta. Ryhmäkoolla on valtava merkitys oppimiselle sekä opettajan ja oppilaan väliselle kohtaamiselle. Sillä on vaikutusta myös lasten hyvinvointiin, luokan työrauhaan ja kiusaamisen vähenemiseen. Kiusaaminen nousi esiin huolena myös Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman väliraportissa. 

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta on joutunut tekemään koulua koskevia kipeitä leikkauksia jo ensi syksyksi. Muurame kasvaa ja kasvu on toivottua mutta se pitää huomioida myös budjetissa. Samalla rahalla kuin ennen ei saa laatua isommalle määrälle oppilaita. Päinvastoin se tarkoittaa, että jostain koululla on säästettävä, jotain tai jostain on otettava pois. Muuramessa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jatkossa on vähemmän ryhmätunteja. Lapsilta viedään siis mahdollisuus opiskella vaikkapa matematiikkaa tai englantia pienemmässä ryhmässä kerran, ehkä jopa pari kertaa viikossa. 

Yhtä ikäluokkaa tämä säästö koskettaa erityisen ankarasti, kun luokkia tullaan mukauttamaan eli yksi luokka hajotetaan ja sen oppilaat ripotellaan muihin luokkiin. Näin on Muuramessa tehty aiemminkin ja tämän päätöksen vaikutuksia ja haittoja korjataan vuosia, kun lapset irrotetaan tutusta luokasta ja toisaalta nuo vastaanottavat luokat kasvavat jopa viidellä oppilaalla aina 23-24 oppilaan ryhmiksi tässä vaiheessa. On käsittämätöntä, että vaikka olen puhunut tästä mahdollisesta ’vaarasta’ jo edellisenä syksynä ja silloin oli valtuustossa kuultavissa myötätuulta lisätalousarviolle, tämä silloin nähty uhka pääsee toteutumaan. Lasten ääni on edelleen liian pieni ja aikuista, joka tästä puhuu, syytetään iltalypsystä, vaikka puhetta olisi pitänyt kuinka aikaisin. Jatkan kuitenkin puhettani ja toivon, että avaan korvia sitä kuuntelemaan. Meillä on Muuramessa korkea aika käydä arvokeskustelua ja istua yhdessä miettimään, mitä koemme tärkeäksi asiaksi kehittää ja mihin haluamme panostaa.

Muurame kasvaa ja kasvu on toivottua. Uudet asukkaat otetaan riemumielin vastaan mutta niin heille kuin nykyisille asukkaille on taattava laatua niin opetuksessa kuin muissa peruspalveluissa. Minä pidän tällä kertaa lasten ja nuorten puolta. He eivät vielä itse sitä pysty tekemään. Toivottavasti Muurame pystyy takaamaan, että kaikilla on hyvä Muuramessa.

 

Muuramessa 17.4.

Marja Raiskinmäki