TIENATAAN ENSIN JA SYÖDÄÄN SITTEN

Jani Kylmälahti
13.5.2021

TIENATAAN ENSIN JA SYÖDÄÄN SITTEN

 

Taloudenpito kunnassa noudattaa samoja lainalaisuuksia kuin valtiotasolla tai yksityiselämässäkin. Ei voi syödä enemmän kuin tienaa.  Jokaiselle menolle on osoitettava tulo, jolla se rahoitetaan. Jos tähän halutaan päästä ilman suhteettoman suuria valtionosuuksia tai veroäyritasoja, on kunnan oman toiminnan oltava tarkoituksenmukaista, tehokasta ilman taloudellista tyhjäkäyntiä tai tarpeettomia päällekkäisyyksiä. Kuntalaisten työllisyydestä ja työllistämisestä on kannettava jatkuvaa huolta. Jokainen töissä käyvä kunnan asukas kartuttaa verokertymää omalta osaltaan ja näin ollen pienentää sosiaalipalveluihin kohdistuvaa painetta. Jos työllistäminen tapahtuu paikallisen yrityksen toimesta, tulee verokertymää omaan taskuun myös yhteisöveron kautta. 

Kunnan tuleekin huolehtia siitä, että yhteistyö TE- toimistojen suuntaan on toimivaa ja tehokasta. Pitkäaikaistyöttömyyttä tulee välttää kaikin keinoin ja pitää yllä vaikuttavaa työpajatoimintaa. Paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua. Yrittäjyyden merkitystä kunnan elinvoimalle ja omavaraisuudelle ei voi korostaa liikaa. Se on ainoa keino välttää pitkällä juoksulla valtionosuuksien kasvu ja tätä kautta paine kuntaliitoksille. Veroäyriä voi toki aina korottaa, mutta kansalaisten kokonaisveroaste maassamme on jo suuri läntisten maiden vertailussa. Lisäksi ainainen verojen korottaminen on eräänlainen keino pään laittamiseksi pensaaseen ja ongelmien siirtämiseksi tuleville polville.

Kunta elää yrityksistä ja työssäkäyvistä asukkaistaan. Jos sekä paikallinen yritystoiminta että työllisyysporosentti ovat terveellä pohjalla, voidaan kunnassa huoletta suunnitella ja kehittää myös palveluita, jotka eivät kuulu lakisääteisesti tuotettavaan kokonaisuuteen. Työ ja talous kulkevat käsi kädessä tervettä ja elinvoimaista tulevaisuuteen katsovaa kuntaa rakennettaessa. Niitä on hankala ja tarpeetontakin käsitellä erillisinä kokonaisuuksinaan. 

Muuramessakin on omat haasteensa tulevien mm. investointien, väyläverkoston, perusopetuksen tuntitarjonnan ja erityisopetuksen suhteen. Myös terveydenhuollon tulevaisuus on edelleen auki ja kaaoksessa oleva päämäärätön sote-farssi voi tarjota vielä monta yllätystä ennen valmistumistaan. Meillä siis on tarvetta pitkäjänteiselle ja etenkin realistiselle taloudenpidolle myös tulevaisuudessa.  Siinä on Muuramessa onnistuttu aiemmin eikä ole mitään syytä uskoa, ettemme onnistuisi myös jatkossa. Olen valmis sen suhteen kantamaan oman korteni kekoon. Tämä on myös ehdoton edellytys sille, etteivät ajoittain pinnalle pulpahtavat kuntaliitoskeskustelut jatkossakaan koske Muuramea. 

 

Muuramessa 25.4.2021