ASKELMERKKEJÄ KUNNALLISEEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN (Suvi-Jaana Aho)

Jani Kylmälahti
13.5.2021


ASKELMERKKEJÄ KUNNALLISEEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN

Isoja linjoja taustalla:

Hyvinvoinnin rahoituspohja syntyy vain ja ainoastaan työstä ja yrittäjyydestä, koska julkiset palvelut rahoitetaan verovaroilla. Pohja ei voi rakentua lainojen tai kertamyyntien varaan. 

Riittävä työssäkäyvien määrä ratkaisee sen, miten ylläpidetään ihmisille tärkeitä palveluja. Jos emme onnistu nostamaan työllisyyttä, uhkaa koko järjestelmä murentua pysyvästi. Työllisyyden vahvistamisen on oltava ensisijainen keino kestävyysvajeen vastaisessa työssä. Tavoite tarkoittaa valtakunnallisesti lähes 200 000 uutta työllistä nykytasoon nähden. Haaste on mittava suurten ikäluokkien siirtyessä ansaitusti eläkkeelle.

Muuramessaon jo asennetta ja toimintamalleja yrittäjyyden ymmärtämisen kautta työllisyyden nostoon ja norminpurkutalkoisiin. 

Mitä voisi olla kuntatasolla konkreettinen innovaatiopolitiikka? Palvelut sellaiselle tasolle, että houkuttelemme etätyöosaajia ja uuden teknologian yrittäjyyttä. Myös kunta uudistuu innovaatioilla; tavoitteena ovat laadukkaammat ja kustannustehokkaammin tuotetut julkiset palvelut, joten hankintoja on aktiivisesti suunnattava innovatiivisiin kohteisiin. Toimintakulttuurissa avoimuutta tulee lisätä ja asiantuntijuutta hyödyntää laajasti. 

 

Kunnan elinvoima ei synny hallinnossa, vaan se lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä

Yritysten pärjäämistä ei katsota sivusta vaan haetaan aktiivisesti yhteyttä ja keinoja kaavoituksen, työllisyyden ja palveluiden ratkaisuilla. Palveluja pystyttään tuottamaan fiksummin ja tehokkaammin mutta uudistamisen tulee tapahtua yhteistyössä osapuolten kesken ei ylhäältä tai ulkopuolelta käskyttäen - osallistuvaa budjetointia. Lupaprosesseja on mahdollista automatisoida ja käsittelyä sujuvoittaa edelleen. Tutkimustoiminnan kautta on kehitetty malleja, joilla päätösten vaikutuksia voidaan ennakkoon arvioida ja valita kustannustehokkaita ja kokonaisuutta parhaiten palvelevia ratkaisuja. Kilpailutukset pitää jakaa sopiviin osiin, jottapienillä ja keskisuurilla yrityksillä on myös mahdollisuus osallistua niihin. 

Ilmastonmuutoksen konkreettisia tekoja tehdään kunnissa; tuetaan uusia energiaratkaisuja ja suunnitellaan vesihuoltoa ja liikenneverkkoa älykkäiksi tulevaisuus huomioiden. Ymmärretään sinivihreän infrastruktuurin merkitys (viher- ja vesialueet) ja toteutetaan suunnitelmallista kehitystyötä. 

Koulutus kantaa - perusasiat kuntoon käytännössä

Ainoastaan laadukkaasti järjestetty varhaiskasvatus ja perusopetus takaavat, ettäperuskoulun jälkeen jokainen nuori hallitsee perusasiat: lukemisen, laskemisen ja sosiaaliset taidot. Laatu ei ole vain sanahelinää vaan sille on määritetty konkreettiset indikaattorit, joiden mukaisesti tuotettu palvelu on tuloksellista. Sopivan pienet ja mahdollisimman pysyvät lapsiryhmät. Riittävä opetus- ja henkilöstöresurssi, jolla turvataan oikea-aikainen matalalla kynnyksellä annettava apu niin oppimiseen kuin muuhunkin tuen tarpeeseen. Turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö on tärkeä mutta toiminnan sisältö ja siihen panostaminen vieläkin tärkeämpää - opetus on koulutuksen ydintehtävä.  

Kasvatus – ja koulutus ovat investointeja ja kunnan vetovoiman tae. Oma kukoistava lukio on tästä mainio esimerkki.  Koko Suomen kohtalonkysymys on, kuinka onnistumme kestävässä kasvussa tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Elinikäiseen oppimiseen panostaminen hyödyttää kuntaa: seniorikansalaisten toimintakyky säilyy ja työikäisten osaaminen vahvistuu. Työnantajana Muuramen kunnan on saatava lakisääteinen koulutussuunnitelma laadittua ja käyttöön. 

Kaikki varmasti allekirjoittavat: Hoitoon pääsy varhaisessa vaiheessa on tehtävä käytännöksi, jolloin tarve raskaammille palveluille vähenee.Lapsen ja perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve.Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat parasta sosiaalipalvelua.Jokaisen mielenterveyden ongelmista kärsivän on saatava asianmukaista hoitoa ja terapiaa jo varhaisessa vaiheessa. Nuorten kohdalla terapiatakuu ja varhainen puuttuminen on tehtävä todeksi. Vanhuspalveluiden laatua pitää oikeasti valvoa ja jatkuvasti. 

Tuossa muutamia nostoja mihin luottamushenkilön on otettava kantaa kuntalaisten rahoilla palveluita järjestettäessä. Ei tarvitse olla kaikkivoipa superosaaja mutta asenne ottaa selvää ja perehtyä esillä olevaan asiaan on edellytys onnistumiseen luottamustehtävän hoidossa.

Valtuustokauden alussa yhteisen arvokeskustelun kautta laaditaan kunnalle strategia, joka toivottavasti korulauseiden sijasta sisältää selkeää toimintasuunnitelmaa, johon sitoutetaan läpi koko organisaation. Tavoitteet asetetaan realistisesti ja selkeästi sekä niiden toteutumista seurataan systemaattisesti.

Hyvä tästä tulee! 

Kuusitiellä 27.4.2021 Suvi-Jaana