LAPSEEN TÄNÄÄN SIJOITETTU RAHA ON HUOMISEN SÄÄSTÖÄ (Pirkko Hammarén)

Jani Kylmälahti
13.5.2021


LAPSEEN TÄNÄÄN SIJOITETTU RAHA ON HUOMISEN SÄÄSTÖÄ

 

Päätin ryhtyä ensimmäistä kertaa Muuramen kunnan kuntavaaliehdokkaaksi. Olen miettinyt monenlaisia asioita, jotka yli 40 vuotta kestäneen (ja vieläkin eri tehtävissä jatkuvan) työurani aikana ovat olleet olemassa ja tulevat edelleen vastaan, jos en ummista silmiäni.

Monesti mietin esimerkiksi kuntien neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhoitajien resursseja, jotka ovat aivan liian vähäisiä. Kiireellä ehditään tehdä alle kouluikäisten ja koululaisten perusterveystarkastuksia, mutta siinäpä se sitten taitaa ollakin. Resurssit erilaiseen ohjaukseen ja opastukseen ovat mielestäni vähäisiä ja joskus jopa riittämättömiä.

Entä miten onkaan kunnan oppilashuollon, psykologi- tai kuraattoritoiminnan sekä erityisopetuksen laita? Tässä yhteydessä tulevat mieleeni myös päivähoidon ja erityispäivähoidon resurssikeskustelut.  Mielestäni oikea-aikainen satsaus lapsen kasvuun ja kehitykseen auttaisi tasapainoisempaan nuoruuteen ja elämään. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja aletaan oppia jo aivan vauvana. Tästä syystä em. taitojen oikea-aikaista ohjausta ja opetusta sekä jopa kasvatusta tarvitaan tänä päivänä entistä enemmän. Mitä paremmat tunne- ja vuorovaikutustaidot lapsella on, kun hän siirtyy koulumaailmaan, sitä paremmin hän selviää erilaisista kuormittavistakin tilanteista. Hänelle kehittyy vahva itsetunto ja hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot.

Mietinkin tässä kohtaa sitä, miten tämän päivän opettajat jaksavat selvitä työarjessa, kun aina vain nuoremmilla alakouluikäisillä lapsilla on monenlaisia vakaviakin mielenterveyden ongelmia puhumattakaan muista kehityksen ja kasvun ongelmista. Jo alkusyksystä saattaa näkyä, kuinka jotkut alaluokkien oppilaista jaksavat opiskella vain hetkisen... Ehkäpä maksimissaan 1-2 tuntia päivässä. Osa ei sitäkään. 

Yksittäinen opettaja ja/tai rehtori ei voi kuitenkaan olla koko ajan ikäänkuin "koulupoliisi", joka selvittelee oppilaiden ongelmia, ristiriitoja, kiusaamistilanteita jne. Opettaja tarvitsee avukseen em. tilanteissa oman koulunsa tai kuntansa matalan kynnyksen oppilashuoltotoimintaa, erityisopettajia, luokka-avustajia ja asiantuntijoita. Edellä kuvattua ajatellen mielestäni erittäin tärkeään rooliin nousee aina kunnan järjestämä oma erityisopetus (sekä varhaiskasvatuksessa että koulussa) ja yhteistyö perheiden/huoltajien sekä muun sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa. 

Erilaiset lasta koskevat lääkäreiden, psykologien, kuntoutusohjaajien ym. hänen tilanteensa hyvin tuntevien asiantuntijoiden lausunnot on tehty siksi, että tavoitteena on tottakai toiminta lapsen parhaaksi. Kun lausunnoissa kuvattuja suosituksia noudatetaan kuten kuuluu, tuetaan esimerkiksi erityislapsen kasvua ja kehitystä. 

Puhevirheiden ehkäisy ja hoitaminen (puheterapia ym.) ontuu myös monissa kunnissa. Tällaisessa tilanteessa avun saanti unohtuu resurssipulan takia helposti jo päivähoidossa, vaikka lapsella olisi pahakin r- tai s-puhevirhe. Tavoitteena pitäisi kuitenkin aina olla se, että kaikki hoidettavissa olevat kielen ja puheen perusongelmat hoituisivat ja saataisiin korjatuksi jo viimeistään esiopetuksen aikana. Näin vältettäisiin myös yksi koulukiusaamisen aihe.

Lisäksi olen huolissani erityisoppilaiden/erilaisten oppijoiden integroimisesta normaaleihin luokkaryhmiin. On muistettava tukea yksittäistä opettajaa kasvatus- ja opetustyössä siten, että kaikilla lapsilla on luokassa työskentelyrauha ja luokassa vallitsee opettamisen ja oppimisen ilo. On panostettava entistä enemmän opetuksen kehittämiseen ja opettajien jaksamiseen, tarjottava tarvittaessa opettajille laadukasta täydennyskoulutusta, kiinnitettävä huomiota luokkien ryhmäkokoihin, perustettava kuntiin tarvittaessa lisää erityisopettajien virkoja ja taattava matalan kynnyksen psykologi- ja kuraattoritoimintaa. 

Meidän kuntapäättäjäehdokkaiden on muistettava, että perhe- ja koulutuspolitiikka on investointia tulevaisuuteen. Iloitaan Muuramen kunnan osaavista, monialaisista opettajista ja kasvattajista, asiantuntijoista sekä koulujen muusta työntekijäjoukosta  henkilökuntineen, jotka kaikki tekevät parhaansa muuramelaisten lasten ja nuorten hyväksi.

Pidetään huolta, että Muuramen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa kaikkien  henkilökuntaryhmien resurssit ovat riittävät ja toimivat. Olkaamme siis oppivelvollisuuden asialla ymmärtämällä se, että nykyaikaisissa yhteiskunnissa kaikille kansalaisille asetetaan velvollisuus hankkia tietty perussivistys. 

Suomi on ollut oppivelvollisuuden ja koulutuksen mallimaa jo 100 vuotta. Lapseen tänään sijoitettu raha on huomisen säästö. 

Muurame-hengessä 23.4.2021

Pirkko Hammarén

Opetusneuvos

Muuramen Kokoomuksen kuntavaaliehdokas