Mitä todellisuudessa on politiikan arkitekeminen? (Jaakko Kaistinen)

Jani Kylmälahti
13.5.2021


Mitä todellisuudessa on politiikan arkitekeminen?

Mitä te siellä kunnalla oikein teette?”

Tämän kysymyksen moni lukiolainen esitti kun kävimme valtuutettujen kanssa Teamsin välityksellä

yhteiskuntaopin tunnilla visiitillä. Niin. Mitä tosiaan me teemme? Mikä on meidän paikallispoliitikkojen arkitekeminen?

Me luottamushenkilöt emme tee työtämme kokopäiväisesti vaan muiden töiden ohella. Viranhaltijat tekevät, virkavastuulla. He varsinaisesti ovat siellä kunnalla töissä. Viranhaltijat valmistelevat päätösesitykset esityslistalle ja me luottamushenkilöinä teemme päätökset.

Jotta tämä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välinen yhteistyö on saumatonta, pitää ymmärtää, että molempien ”titteleiden" takana on ihminen. Vuorovaikutus tulee olla molemminpuoleista ja kärjistyksiä tulee pyrkiä välttämään. Objektiivisuus kanssakäymisessä on hyve.

Itse olen saanut aina viranhaltijoilta vastauksen minua askarruttaviin kysymyksiin, tarvittaessa olen kysynyt useammalta eri viranhaltijalta. Emme ole aina olleet asioista täysin samaa mieltä mutta se tässä ei ideana olekaan. Molempien ideana on edistää kunnan asioita parhaan kyvyn mukaisesti. Nämä mainitsemani asiat ovat mielestäni sitä paikallispolitiikan arkitekemistä.

 

Arkitekemisen kuusi kohtaa:

1.) Viranhaltijoiden vastuulla on valmistella asioita valtuuston asettaman strategian mukaisesti. Valmistelutyölle tulee antaa työrauha, sivustajohtamista tulee ehdottomasti välttää!

2.) Strategiatyössä viranhaltijoiden vastuulla on ottaa huomioon läpileikkaavat teemat esim. tasapainoinen talous, muuntautumiskykyinen ja kokeileva organisaatio yms. Nämä teemat toimivat  myös luottamushenkilöiden tukena päätöksiä tehtäessä.

3.) Mitä korkeampi puu, sitä jykevämmät juuret. Arvot luovat juuret toiminnalle. Muuramen arvot ovat luovuus ja rohkeus. Päätöksenteon pitää tukeutua näihin arvoihin.

4.) Lautakunnilla on vastuu käsitellä valmistelussa olevia asioita yhdessä vastaavan viranhaltijan kanssa. Ainakin hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnassa asioita on käsitelty erittäin kovalla pieteetillä niin etu- kuin takalehtiasioina ennen asioiden saapumista viralliselle esityslistalle. Esityslistalla olevia asioitakin on käyty läpi tiheällä kammalla.

5.) Kun asia on valtuuston esityslistalla, on päätös viittä vaille maalissa. Pohjaesityksestä tulee keskustella, ei siitä mitä olisi pitänyt tehdä toisin puoli vuotta sitten tai onko tekstin väri parempi olla vihreällä vai oranssilla. Valtuuston kokous on päätöksentekotilaisuus.

6.) Yksi läpileikkaavista teemoista kunnan strategiassa on vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva kuntalainen. Vaalien aikainen ajanjakso on toki tärkeä saada ääni kuulluksi mutta tärkeintä on se työ mitä tehdään vaalien välissä - kuuntele kuntalaisia aina kun olet luottamushenkilönä - ei vain silloin kun olet ehdolla.

Näihin asioihin tulee meidän Muuramessa mielestäni pyrkiä. Tällä arkitekemisellä pystymme varmasti vahvistamaan sitä paljon puhuttua Muurame-henkeä, jonka kilpeen on muutama osuma viime vuoden aikana tullutkin!

Muistakaa pysyä liikkeessä ja terveenä - nautitaan keväästä!


Jaakko Kaistinen
Valmennuspäällikkö
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan puheenjohtaja

 

 

 

+358-44-2393903

jaakko.kaistinen@muurame.fi

fb: fb.com/jnmkaistinen

twitter: @jnmkaistinen

instagram: @jnmkaistinen